Lekcja 17. – Pytania cz.3. (inwersja)

Où habites-tu? [u abitiu] Gdzie mieszkasz? D’où viens-tu? [du więtiu] Skąd pochodzisz? *Où [u] – gdzie *D’où [du] – skąd *habites [abite] 2 os. l.poj. -> habiter – mieszkać *viens [wię] 2 os. l.poj. -> venir – pochodzić Witajcie! Dziś nauczymy się tworzyć pytania przez inwersję. Podstawowy szyk zdania twierdzacego to: osoba + czaswonik + … More Lekcja 17. – Pytania cz.3. (inwersja)

Lekcja 16. – Pytania cz.2. („esky”)

Qu’est-ce que tu aimes? – J’aime les chiens. [kesky tiuem? żem deszję] Co Ty lubisz? – Lubię psy. Est-ce que tu aimes la musique? – Oui, J’aime la musique beacoupe. [esky tiuem lamuzik? łi, żem lamuzik boku.] Czy lubisz muzykę? – Tak, lubię bardzo muzykę. Dziś nauczymy się zadawać pytania za pomocą intrygującej konstrukcji z … More Lekcja 16. – Pytania cz.2. („esky”)

Lekcja 14. – Je mange beaucoup de chocolat.

Je mange beaucoup de chocolat. [ży mąż boku deszokola] Jem dużo czekolady. Je mange [ży mąż] – ja jem.. beaucoupe [ boku] – dużo un peu [ępy] – mało assez [ase] – wystarczajaco (wystarczajaco dużo) trop [tro] – zbyt (zbyt dużo) de chocolat [dyszokola] – czekolady de fruits [dyfrłi] – owoców de légumes [delegium] – … More Lekcja 14. – Je mange beaucoup de chocolat.

Lekcja 13. – Mon plat préféré est crêpe sucrée.

Mon plat préféré est crêpe sucrée. [mąpla prefere e krepsjiukre] Moim ulubionym daniem jest naleśnik na słodko. Dziś przyjemny temat bo o jedzeniu :) *mon [mą] – mój (dla rodzaju męskiego) *le plat [lypla] – danie *préféré [prefere] – ulubiony *est [e] – jest (odmiana czasownika „etre” sie kłania) *la crêpe [lakrep] – naleśnik *sucrée … More Lekcja 13. – Mon plat préféré est crêpe sucrée.

Lekcja 12. – J’aime la mer, les plages et le soleil.

J’aime la mer, les plages et le soleil. [żem lamer, leplaż e lysolej] Lubię morze, plaże i słońce. Przy onym zdaniu nie ma co się rozwodzić.… Znamy już odmianę czasownika „aimer” bardzo dobrze i wiemy, że po nim zawsze rzeczownik występuje poprzedzony rodzajnikiem określonym. SŁÓWKA: la mer [lamer] – morze la plage [laplaż] – plaża … More Lekcja 12. – J’aime la mer, les plages et le soleil.

Lekcja 11. – Je voudrais visiter les pays chauds.

Je voudrais visiter les pays chauds. [żywudre wizite lepejiszo] Chciałbym odwiedzić ciepłe kraje. Zaczniemy od czasownika z pierwszej grupy: *Visiter [wizite] – odwiedzać je visite [żywizit] tu visites [tiuwizit] il/elle visite [ilwizit/elwizit] nous visitons [nuwizitą] vous visitez [wuwizite] ils/elles visitent [ilwizit/elwizit] Nie widzę tutaj powodu żeby cokolwiek tłumaczyć ;) Dziś przyjrzymy się dokładniej czasownikowi : … More Lekcja 11. – Je voudrais visiter les pays chauds.

Lekcja 10. – J’ai des vacances.

J’ai des vacances. [że de wakąs] Mam wakacje. W tym zdaniu pamiętajmy o „beeeczącym” wysokim [e] w wyrazie łączonym „j’ai”  „des” również będzie posiadało takie samo [e] w wymowie. Ostatnio robiliśmy ogólny przegląd całego materiału i odmienialiśmy czasowniki. Zaniechaliśmy odmiany trzech czasowników, którymi dzisiaj się zajmiemy wspólnie. To jest: „chanter”, ” dancer”, „voyager” *Chanter [sząte] … More Lekcja 10. – J’ai des vacances.

Lekcja 9. – J’aime voyager et la musique.

J’aime voyager et la musique. [żem wojażer e la muzik] Lubię podròże i muzykę. Czasownik ”aimer” mieliśmy już przyjemność poznać.… Przypomnijmy sobie jego odmianę:   *Aimer [emer] – „lubić, kochać” J’aime [żem] – ja lubię Tu aimes [tiuem] – ty lubisz Elle aime [elem]- ona lubi Il aime [ilem] – on lubi Nous aimons [nuzemą] … More Lekcja 9. – J’aime voyager et la musique.