Lekcja 17. – Pytania cz.3. (inwersja)

Où habites-tu? [u abitiu] Gdzie mieszkasz? D’où viens-tu? [du więtiu] Skąd pochodzisz? *Où [u] – gdzie *D’où [du] – skąd *habites [abite] 2 os. l.poj. -> habiter – mieszkać *viens [wię] 2 os. l.poj. -> venir – pochodzić Witajcie! Dziś nauczymy się tworzyć pytania przez inwersję. Podstawowy szyk zdania twierdzacego to: osoba + czaswonik + … More Lekcja 17. – Pytania cz.3. (inwersja)