Lekcja 27. – Czasowniki zwrotne.

Z czasownikami zwrotnymi mieliśmy ostatnio nie raz do czynienia. Dlatego zbierzemy teraz wszystko do kupy i uporządkujemy informacje. Do dzieła! Czasowniki zwrotne to takie które występują dodatkowo z zaimkiem zwrotnym „się”. Np. budzić się, ubierać się. Do tej pory poznaliśmy następujące czasowniki zwrotne: s’appeler [sapele] – nazywać się se réveiller [sereweje] – budzić się se … More Lekcja 27. – Czasowniki zwrotne.