Lekcja 28. – Przeczenia.

Witajcie po świątecznej przerwie! Dziś zajmiemy się przeczeniami. Podstawowa konstrukcja zdania z przeczeniem: osoba + ne + czasownik + pas + dalsza część zdania Słówko „pas” można zastąpić następująco: plus [plu] – już, wiecej jamais [żame] – nigdy rien [rię] – nic personne [persą] – nikt, osoba aucun(e) [okę/okün) – żaden/żadna *dla rodzaju męskiego końcówka … More Lekcja 28. – Przeczenia.