Jolis mots.

„laisse tomber” [lestąbe] potoczne powiedzenie: daj sobie spokój, odpuść, zostaw I dziś dodatkowo odmiana nieregularnego czasownika servir [serwir] – serwować, podawać je sers [żyser] tu sers [tiuser] il sert [ilser] nous servons [nuserwą] vous servez [wuserwe] ils servent [ilserw] Zwróćmy uwagę na nieregularność tematu liczby pojedynczej do liczby mnogiej, oraz na wymowę 3 os. l. … More Jolis mots.

SŁÓWKA – les pouces, les puces, l’épouse

le pouce [lypus] – kciuk les pouces [lepus] – kciuki la puce [lapüs] – pchła* les puces [lepüs]- pchły l’épouse [lepuz] – małżonka** l’époux [lepu] – małżonek épouser [epuze] – poślubić *”puce” [püs] – czytamy miękko, trochę jak [y] ale bardziej jak [ü] **”żona” to również „la femme” [lafam] Przykłady: Le bébé suce son pouce. [lybebe … More SŁÓWKA – les pouces, les puces, l’épouse

Jolis mots.

  Uwaga! Wyrażenie: „tout le monde” nie jest tłumaczone dosłownie jako „cały świat” tylko oznacza „wszyscy” !!! Pokuszę się za przedstawienie różnicy na przykładzie znalezionym w internecie: tout le monde [tulmąd] – wszyscy Tout le monde est content [tulmąd e kątą] WSZYSCY są zadowoleni.*  *uwaga : po wyrażeniu tym zawsze występuje czasownik w liczbie pojedynczej! … More Jolis mots.

C.

Dzisiaj szybki przegląd słówek na literkę C: Kolor Zawód Przedmiot Zwierzę Owoc Warzywo         C crème [krem] kremowy  coiffeur [kłafer] fryzjer  la chaise [laszez] krzesło  le chat [lysza] kot  le citron [lysitrą] cytryna la carotte [lakarot] marchew Kolor kremowy to również rzeczownik: la crème [lakrem] – krem, śmietanka

B. (warzywa)

Dawno nie robiliśmy przeglądu naszych słówek! Jeśli chodzi o owoce na literkę B to udało mi się znaleźć aż jednego! Banana (la banane) już poznaliśmy robiąc pierwsze zestawienie słówek. O tutaj :) Przyjrzyjmy się zatem warzywkom: la betterave [labetraw] – burak la blette [lablet] – burak liściowy* le brocoli [lybrokoli] – brokuł *Długo szukałam w internetach jak … More B. (warzywa)

SŁÓWKA – chantons, chanson, chausson

nous chantons [nu szątą] – my śwpiewamy  la chanson [la sząsą] – piosenka le chausson [ly szosą] – kapeć, pantofel Przypomnijmy sobie zasady wymowy: an -> [ą] au -> [o] i chyba już troszeczkę łatwiej będzie nam prawidłowo akcentować dane słówka :) Oto przykładowe zdania: Nous chantons notre chanson préférée. [nuszątą notrsząsą prefere] My śpiewamy … More SŁÓWKA – chantons, chanson, chausson