Jolis mots.

„laisse tomber” [lestąbe] potoczne powiedzenie: daj sobie spokój, odpuść, zostaw I dziś dodatkowo odmiana nieregularnego czasownika servir [serwir] – serwować, podawać je sers [żyser] tu sers [tiuser] il sert [ilser] nous servons [nuserwą] vous servez [wuserwe] ils servent [ilserw] Zwróćmy uwagę na nieregularność tematu liczby pojedynczej do liczby mnogiej, oraz na wymowę 3 os. l. … More Jolis mots.