LEKCJA 34. – Miejsce przymiotnika w zdaniu.

Ma grande-mère a une grande table ronde dans le salon. [magrąmer a üngrąd tabl rąd dąlysala] Moja babcia ma duży okrągły stół w salonie. Nous nous cachons dans notre cachette secrète. [nunukaszą dą notrkaszetsekret] My chowamy się w naszej tajnej kryjówce. Je descends au prochain arrêt. [żydesą oproszę aret] Wysiadam na następnym przystanku. Elle porte juste des … More LEKCJA 34. – Miejsce przymiotnika w zdaniu.