SŁÓWKA – Miłość po francusku.

balon-walentynki-po-francusku-jot-air-balloon-le-saint-valentin-nauka-francuskiego-zakochane-slownictwo-milosne-kocham-cie-milosc-francuska1

Przekopałam internet i zrobiłam miłosne francuskie notatki Uf! Sporo ich wyszło! :) Przedstawiam Wam obszerny spis francuskich słówek i wyrażeń wraz z przykładami o tematyce miłosnej! A w nim:
 jak powiedzieć kocham na kilkanaście sposobów?
 zostaniesz moją walentynką?
 komplementy na randkę!
 jak się zakochać po francusku?
 czułe słówka zakochanych!
+ bonus:
 oświadczyny!

WALENTYNKI

la Saint-Valentin [lasę walątę] – walentynki
le jour de la Saint-Valentin [lyżur dylasę walątę] – dzień walentynek
la fête des amoureux [lafet dezamury] – święto miłości

une carte de Saint-Valentin [ünkart dysę walątę] – kartka walentynkowa
une lettre d’amour [ünletr damur] – list miłosny

un cadeau [ękado]- prezent
des chocolates [deszokola] – czekoladki
des fleurs [defler] – kwiaty
des bijoux [debiżu] – biżuteria

énvoyer [ąwłaje] – wysyłać
donner
[done] – dawać
offrir [ofrir] – ofiarować
apporter [aporte] – przynosić

Sois mon valentin! [sła mąwalątę] – Bądź moją walentynką! M
Sois ma valentine! [sła mawalątin] – Bądź moją walentynką! F
Veux-tu être mon valentin? [tiuwy etr mąwalątę] – Chcesz być moją walentynką? M
Veux-tu être ma valentine? [tiuwy etr mawalątin] – Chcesz być moją walentynką? F

Bonne Saint Valentin! [bonsę walątę] – Wesołych (dobrych) walentynek!
Joyeuse Saint Valentin! [żłajoz sę walątę] – Wesołych walentynek!

PRZYKŁADY:

 • La date de la Saint Valentin est le 14 Février. [ladat dylasę walątę e lykatorz fewrije] – Data walentynek to 14 lutego.
 • Elle m’a donné des chocolates. [elmadone deszokola] – Ona dała mi czekoladki.
 • Je lui ai envoyé(e) une lettre d’amour. [żyłie ąwłaje ünletr damur] – Wysłałem/am mu/jej list miłosny.
 • Est-ce que tu vas lui offrir un cadeau? [esky tiuwa lłiofrir ękado] – Będziesz dawać mu/jej prezent?
 • Il a apporté un bouquet de fleurs à sa valentine. [ila aporte ębukedyfler a sawalątin] – On przyniósł bukiet kwiatów dla swojej walentynki.

RANDKA

un rancard [ęrąkar] – spotkanie, randka
un rendez-vous galant [rądewu galą] – randka
sortir avec quelqu’un [sortir awek kelkę] – wychodzić z kimś
une soirée (un dîner) aux chandelles – wieczór (kolacja) przy świecach
une soirée inoubliable [ünsłare inublijabl] – niezapomniany wieczór
des bouffées de chaleur [debufe dyszaler] – uderzenia gorąca
des papillons  dans le ventre [depapiją dąlywątr] – motylki w brzuchu
un coeur brisé [ęker brize] – złamane serce

un copain [ękopę] – chłopak
une copine [ünkopin] – dziewczyna

PRZYKŁADY

 • Est-ce que tu sors avec quelqu’un [esky tiusor awek kelkę] – Wychodzisz z kimś?
 • As-tu un copain? [atu ękopę] – Masz chłopaka?
 • C’était une soirée inoubliable. [cete ünsłare inublijabl]  -To był niezapomniany wieczór.
 • Il a brisé mon coeur. [ila brize mąker] – On złamał moje serce.

KOMPLEMENTY:

beau [bo] – piękny
belle [bel] – piękna
mignon [minią] – słodki
drôle [drol ] – zabawny
magnifique [manifik]  – wspaniały
jolie [żoli] – śliczny

être à tomber – być zabójczym (wyglądać zabójczo pięknie)
être trop sexy – być sexy
être chaude – być kuszącą

 • Puis-je vous offrir à boire? [płiż wuzofrir a błar] – Mogę zaoferować coś do picia?
 • On peut se tutoyer ? [ąpyse tütłaje] – Możemy mówic sobie na „ty”?
 • Tu es drôle. [tiue drol] – Jesteś zabawny/a.
 • Tu as de beaux yeux, tu sais? [tiua debozju, tiuse] – Wiesz, że masz piękne oczy?
 • Ton sourir est magnifique. [tąsurir e manifik] – Twój uśmiech jest wspaniały.
 • Tu es si belle. [tiuebel] – Jesteś piękna.
 • Tu es très jolie. [tiue żoli] – Jesteś bardzo śliczna.
 • J’aimerais mieux te connaître. [żemre mju tekonetr] – Chciałbym/chciałabym Cię lepiej poznać.
 • Tu es célibataire ? Mais comment est-ce possible ? [tiue selibater me komą seposibl] – Jesteś wolna(singielką)? Ale jak to możliwe?

MIŁOŚĆ

l’amour [lamur] – miłość

C’est beau l’amour [sebo lamur] – Miłość jest piękna!

JAK POWIEDZIEĆ „KOCHAM”

Je t’aime beaucoup. [żytem boku] – Lubię Cię bardzo.
Je t’aime très fort. [żytem trefor] – Lubię Cię bardzo mocno.
Je t’aime. [żytem] – Kocham Cię.
Je t’aime de tout mon cœur! [żytem dytu mąker] – Kocham Cię z całego serca!
Je t’aime plus que tout. [żytem plüs gytu] – Kocham Cie bardziej niż cokolwiek.
Je t’aime plus que tout au monde. [żytem plüsqy tutomąd]- Kocham Cie najbardziej na świecie.
Je t’aime plus qu’hier et moins que demain. [żytem plüs qyjer e młę qydema] – Kocham Cię bardziej nić wczoraj i mniej niż jutro.
Je t’aimes à la folie. [żytem alafoli] – Jestem szalenie w tobie zakochany/a.

 • Est-ce que tu m’aimes? [esky tiumem] – Kochasz mnie?
 • Je t’aime aussi. [żytem osi] – Też Cie kocham.

ZAKOCHAĆ SIĘ

être amoureux [etr amury] – być zakochanym
être amoureux de quelqu’un [etr amury dykelkę] – być zakochanym w kimś
tomber amoureux de quelqu’un [tąbe amury dykelkę] – zakochać się w kimś

un coup de foudre [ęku dyfudr] – miłość od pierwszego wejrzenia
le Cupidon [kupidą] – Anioł miłości Kupidyn
une flèche [ün flesz] -strzała

PRZYKŁADY

 • Je suis amoureuse. [żysłizamuryz] – jestem zakochana.
 • Je suis tombée amoureuse de lui. [żysłi tąbe amuryz dylłi] – Zakochałam się w nim.
 • Je suis tombé amoureux d’elle. [żysłi tąbe amury del] – Zakochałem się w niej.
 • Ça a été le coup de foudre! [caa ete lykudyfudr]- To była miłość od pierwszego wejrzenia!
 • La flèche de Cupidon m’a freppé(e). [laflesz dykupidą mafrape] – Trafiła mnie strzała kupidyna.

ZAKOCHANI

les amoureux [lezamyry] – zakochani
ma chérie [maszeri] – moja droga,ukochana
mon  chéri [mąszeri] -mój drogi, ukochany
un bien-aimé [ębienem] – ukochany
une bien-aimée [ünbienem] – ukochana
un amour de la vie [enamur dylawi] – miłość życia

être fait l’un pour l’autre. [etrfer lą pur lotr] – być dla siebie stworzonym
durer éternellement [düre eternelmą]- trwać wiecznie

CZUŁE SŁÓWKA

des mots tendres [demo tądr] – czułe słówka

 • Tu me rends heureuse/heureux. [tiumerą yry/yryz] – Uszczęśliwiasz mnie.
 • Que ferais-je sans toi? [kyfereż sątła]- Co ja bym bez Ciebie zrobił/a?
 • Je ne pourrais plus vivre sans toi. [żynypüreplü wiwre sątła]- Nie mogę dłużej żyć bez ciebie.
 • Tu comptes tant pour moi. [tiukątetą purmła] – Tak wiele dla mnie znaczysz.
 • Les mots ne peuvent pas décrire mon amour pour toi. [lemo nepywpa dekrir monamur purtła] – Słowa nie moga opisać mojej miłosci do Ciebie.
 • Tu es l’amour de ma vie. [tiue lamur dymawij] – Jesteś miłościa mojego życia
 • Je veux être avec toi pour toujours. [żywy etr awek tła purtużur] – Chce być z Tobą na zawsze.
 • Notre amour vas durer éternellement. [notr amur wadüre eternelmą] – Nasza miłość będzie trwała wiecznie.
 • Tu es l’homme de mes rêves. [tiue lom dymerew] – Jesteś mężczyzna moich marzeń.
 • Tu es la femme de mes rêves. [tiue lafam dymerew] – Jesteś kobietą moich marzeń.

CZASOWNIKI

s’embrasser – całować się
un bisou – całus
un baiser – pocałunek
s’enlacer – przytulać
faire confiance – ufać
se tenir à la main – trzymać się za rękę
manquer – brakować
penser à quelqu’un [pąse akelkę] – mysleć o kimś
avoir besoin de.. [awłar bezłę] – mieć potrzebę
avoir envie de.. [awłąr ąwi] – mieć ochotę

PRZYKŁADY

 • Embrasse-moi! [ąbras mła] – Pocałuj mnie!
 • Fais-moi un bisou. [femła ębizu] – Daj mi buziaka, pocałuj mnie.
 • Je te fais confiance. [ży tefe kąfiąs] – Ufam Ci.
 • On se tient toujours à la main. [onsetię tużur alamę] – Zawsze trzymamy się za rękę.
 • Tu me manques. [tiu memąk] – Tęsknię za Tobą./Brakuje mi Ciebie.
 • Je pense toujour à toi. [żypąs tużur atła] – Ciągle o tobie myślę.
 • J’ai besoin de toi. [żebezłę dytła] – Potrzebuję Cię.
 • J’ai envie de t’embrasser. [że ąwi dy tąbrs] – Mam ochotę Cię pocałować.

OŚWIADCZYNY

s’épouser [sepuze] – oświadczać się
dire „oui” [dir łi] – powiedzieć tak
accepter [akcepte] – zaakceptować (powiedzieć tak)
se fiancer [sefijąse] – zaręczyć się
donner/offrir une bague à quelqu’un [done/ofrir ün bag a kelkę] – dać,ofiarować komuś pierścionek
se marier [semarie] – brać ślub

une bague de fiançaille [ünbag dyfijąsaj] – pierścionek zaręczynowy

PRZYKŁADY

 • Veux-tu m’épouser? [wy tiu mepuze] – Wyjdziesz za mnie?
 • Il m’a donné une bague de fiançaille. [ilmadone unbag dyfijąsaj] – On mi dał pierścionek zaręczynowy.
 • Nous nous sommes fiancés. [nunusom fijąse] – Zaręczyliśmy się.

Podoba Ci się ten wpis?
Kliknij w poniższym wpisie z facebooka!
Docenisz w ten sposób czas i pracę jaki włożyłam w jego przygotowanie.
Jeśli udostępnisz go swoim znajomym, będzie mi jeszcze bardziej miło!

Poniżej znajdziesz również możliwość wydrukowania lub pobrania wpisu w formie PDF.

pozdrawiam

panna marzanna

Posted in .

5 myśli w temacie “SŁÓWKA – Miłość po francusku.

  1. Tak we Francji używa się również czasownika „sortir” potocznie określając wyjście na miasto. „On sort ce soir?” co możemy przetłumaczyć również jako zabawić się, rozerwać się, np w piątkowy wieczór ;)

   Polubienie

    1. Trafne spostrzeżenie! Wydaje mi się, że może być również tłumaczone jako: „Umawiasz się z kimś?”
     By dosłownie zapytać, czy ktoś jest w związku można powiedzieć: „Tu es en couple?” [tiue ąkupl] Co dosłownie oznacza: Czy jesteś w parze?

     Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s