Żartujemy po francusku!

poisson d'avril prima aprilis po francusku francuski w obrazkach Fancis
Dziś 1 dzień kwietnia!
Uważajcie więc na wszechobecne żarty, albo na… papierowe ryby na plecach! Dlaczego? We Francji „poisson d’avril” [płasą dawril] to właśnie Prima aprilis, a dosłownie tłumacząc „ryba kwietniowa”. Działa on na troszeczkę innych zasadach niż u nas, gdyż w ten dzień francuskie dzieci wycinają z papieru kolorowe rybki i naklejają je sobie nawzajem na plecach! 🐟 🐠 Cała zabawa polega na tym, by przykleić ją niepostrzeżenie, a im dłużej nasza rybka wisi sobie niezauważona tym większa frajda!

faire un poisson d’avril à qqn
[fer ępłąsą dawril a kelkę]
zrobić komuś kawał na Prima Aprilis

Z tej okazji przygotowałam dla Was obszerny spis słówek związanych z żartami! Do tego bardzo dużo przykładów ich użycia! Zapraszam do lektury :)

c5bcartowac487-c5bcarty-po-francusku-francuski-blaguer-rire-rigoler-c59bmiac487-sic499.png


blaguer [blage] – żartować

un blagueur [blager] – żartowniś (o meżyczyźnie)
une blagueuse [blaguz] – żartowniś (o kobiecie)
une blague [lablag] – kawał, żart
une blague drôle [ünblag drol] – śmieszny żart
faire une blague à qqn – zrobić komuś kawał

Dodatkowo możemy jeszcze dodać tutaj słówko:
une farce [ünfars] – psikus, żart, farsa*
faire une farce à qqn [ferünfars akelkę]- zrobić komuś dowcip/ żart

*uwaga to słówko oznacza również: nadzienie, farsz ;)

 • C’était une blague! [sete ünblag] – To był żart!
 • Je ne blague pas! [żynyblagpa] – Ja nie żartuję!
 • Sans blague! [sąblag] – bez żartów! (na serio!)
 • J’espère que c’est juste une blague! – Mam nadzieję, że to jest tylko żart!
 • C’est drôle! [sedrol] – To jest zabawne!
 • Ça n’est pas drôle. [sepadrol] – to nie jest zabawne.*
 • Quelle blague! Vous voulez me faire croire cela? – Co za żart! Chcecie, żebym w to uwierzył?
 • J’ai d’abord cru à une blague! – Na początku myślałem, że to żart!
 • J’ai fais faire une farce à mon amie! [ żefe ünfars amoami] – Zrobiłam psikusa mojej przyjaciółce!
 • C’était une farce! [sete ünfars] – To była jakaś farsa!

rire [rir] – śmiać się

rire de.. [rirdy] – śmiać się z..
faire rire qqn [ferrir kelkę] – rozbawić kogoś
rire de bon coeur [rir dybąker] – szczery śmiech (z dobrego serca)
pleurer de rire
 [pleredyrir] – płakać ze smiechu

 • Pourquoi tu ris? [purkła türi] – Dlaczego się śmiejesz?
 • Ton frère, il toujours rit de bon coeur. [tąfrer ilri tużurydybąker] – Twój brat zawsze ma szczery śmiech.
 • Sans rire! [sąrir] – bez śmiania się!
 • Tu me fait rire. [tümefe rir] – Rozśmieszasz mnie (powodujesz, że się śmieję)

rigoler [rigole] – pośmiać się, bawić

pour rigoler [pur rigole] – dla śmiechu
rigolo [rigolo] – zabawny*
rigolote [rigolot] – zabawna*
la rigolade [larigolad] – zabawa, frajda*

*określenie familijne

 • Je ne rigole pa! [żynyrigolpa] – Ja nie żartuję!
 • Sans rigoler. [są rigole] –  Bez śmiania się, bez naśmiewania.
 • Tu me fais rigoler! [tümefe rigole] – Śmieszysz mnie! (ironicznie)
 • Si je te dis quelque chose, tu promets de ne pas rigoler? [si żytedi kelkeszoz tüprome dyneparir] – Jeśli powiem Ci coś (jakąś rzecz) obiecujesz, że nie będziesz się śmiać?
 • Je rigole aux blagues bien racontées. [żyrigol oblag bięrakąte] – Bawią mnie żarty dobrze opowiedzianych
 • Elle est très rigolote et nous fait rire tout le temps. [ele trerigolot e nufe rir tulytą] – Ona jest bardzo zabawna i powoduje, że ciągle się cały czas.
 • Quelle rigolade! [kel rigolad] – Co za frajda!

raconter [rakąte] – opowiadać

raconter des histoires drôle  – opowiadać śmieszne historie
raconter des blagues – opowiadać żarty

 • Je ne crois pas ce que tu racontes! [żynykrłapa skytürakąt]  Nie wieżę w to co opowiadasz!
 • Tu racontes des blagues les plus drôles. [türakąt deblag leplüdrol] – Ty opowiadasz najśmieszniejsze żarty.
 • Vas-y! Raconte une blague [wazi rakat ünblag] – No dalej! Opowiedz jakiś kawał!

plaisanter [pleząte] – żartować

plaisanter avec .. [pleząte awek] – żartować z..
plaisanter à propos de.. -[pleząte aporpody] żartować na temat..
une plaisanterie [ünplezątri] – żart, dowcip
dire une chose par plaisanterie [dirünszoz parplezątri] – powiedzieć coś żartem
mauvaise plaisanterie [mowe plezątri] – żart nie na miejscu

 • Tu plaisantes!? [tüpleząt] – Żartujesz sobie!?
 • Ce n’est pas possible, vous plaisantez! [synepa posibl wupleząte] – To nie jest możliwe, żartujecie sobie!
 • Mais non, il a dit ça pour plaisanter! [meno iladica purpleząte] – Ależ nie, on powiedział to dla żartów!
 • Je ne suis pas d’humeur à plaisanter. [żynesłipa dümer a pleząte]- Nie jestem w humorze na żarty.
 • Ce n’est pas le moment de plaisanter [senepa lymomą dypleząte]- To nie jest moment do żartów!
 • Il tourne tout en plaisanterie. [ilturn tutąplezątri] – On obraca wszystko w żart.
 • Vraiment? Tu vas plaisanter à propos de ça? [wremą tüwa pleząte apropodysa] – Naprawdę? Będziesz sobie żartować na ten temat?
 • Oui, je suis seulement en train de plaisanter avec toi :) [łi żysłi selmą ątrędy pleząteawektła] – Tak, tylko żartuję sobie z Ciebie. (jestem w trakcie żartowania sobie z Ciebie)
 • Non je ne plaisante pas, j’ai l’air de plaisanter? [ ną żyneplezątpa żeler dypleząt] – Nie, ja nie żartuję! Wyglądam jakbym żartował?
 • Il plaisante? Non, il est sérieux. [ilpleząt ną ileserjy] – On żartuje? Nie, on jest poważny. (Nie, on na poważnie)
 • Ne dites pas ça même pour plaisanter! [neditpaca mempur pleząte] – Nie mówcie o tym nawet w żartach!

le sérieux [laserjy] – powaga

garder son sérieux [gard sąserjy] – zachować powagę
prendre au sérieux [pradr o serjy] – wziąć na serio
prendre qch/qqn au sérieux [prądr kelkeszoz/kelkę o serjy] – brać coś/kogoś na poważnie
sérieux  [serjy] – poważny
sérieuse [serjuz] – poważna

 • Il est sérieux? [ile serjy] – On na poważnie? (on jest poważny)
 • Comment je peux garder mon sérieux quand tu ris? [komą żypy garde monserjy kątüri] – Jak mogę zachować powagę, kiedy Ty się śmiejesz?
 • Ce n’est pas sérieux! [sepa serjy] – to nie na poważnie! (to nie na serio)
 • Arrête! Sois sérieuse! [aret sła serjuz] – Przestań! Bądź poważna!
 • Je prends ça (très) sérieux. [żyprąsa (tre)serjy] – Biorę to (bardzo) na poważnie.

*skrót „qch” – quelque chose [kelkeszoz] – coś
*skrót „qqn” – quelqu’un [kelkę] – ktoś


Podoba Ci się ten wpis?
Kliknijw poniższym wpisie z facebooka!
Docenisz w ten sposób czas i pracę jaki włożyłam w jego przygotowanie.
Jeśli udostępnisz go swoim znajomym, będzie mi jeszcze bardziej miło!

Poniżej znajdziesz również możliwość wydrukowania lub pobrania wpisu w formie PDF.

pozdrawiam

panna marzanna


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s