Je parle un peu le français.

Mówię trochę po francusku.

Pouczymy się razem francuskiego?

– MOJE FRANCUSKIE NOTATKI –


sdashdjhasdha dhasdhjhashdjash hdasjgdjasgdjhasjhdgsahjdgajhsgdjhagdjhgas