Spis treści

Podstawowy „opis siebie” przedstawiony w 14 lekcjach
z opisaną gramatyką każdego poszczególnego zdania

OPIS – Powiedz coś o sobie.