LEKCJA 46. – Czasownik + poszczególne części zdania. (Składanie życzeń po francusku)

Jak składać życzenia po francusku? Jak napisać francuską kartkę z życzeniami? Czego życzyć na daną okazję, wydarzenie? Słówko które będzie nam potrzebne to przerabiany dziś o poranku na facebooku czasownik: souhaiter [słete] – życzyć, pragnąć GR I JAK OKREŚLIĆ KOMU SKŁADAMY ŻYCZENIA: Je souhaite à ton frère… [żysłet a toąfrer] Życzę Twojemu bratu… Je souhaite à toi… … More LEKCJA 46. – Czasownik + poszczególne części zdania. (Składanie życzeń po francusku)